logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   tickets  |  contact | PL | CZ | EN

Categories
Aktualnosci Bolesławieckie zakłady ceramiczne Dział Ceramiki

Ceramika “Tyrcz”

From the clay of Bolesławiec - 2021

Ceramika “Tyrcz” is a company established at the turn of 1999 and 2000. Since 2016, it has been located at Kościuszki Street in Bolesławiec. The family-owned factory employs several dozen people. It currently offers more than 220 ceramic forms, mainly kitchen and table ceramics and interior design elements, including clocks, lamps, pots and ornaments, among others.

The company offers more than 110 various decorations made using traditional methods, including traditional designs, maintained in cobalt tones, as well as unique and artistic designs, based, among others, on colourful and rich floral and geometric motifs. Tyrcz pottery has won recognition from customers all over the world, exporting its products to, among others, the United States, Canada, Korea, Japan, Russia, Germany, the Czech Republic and the United Kingdom.

Skip to content