logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

We kindly inform you that due to the planned remodelling of our building at 14 Kutuzowa Street into the Centre of Old-time Pottery Techniques our exhibitions will be closed until further notice:

City History Department – from 6th November 2022

Ceramics Department – from 20th November 2022

Guided tours of the Museum

Guided tours of the exhibitions in the Ceramics Department and City History Department take place during the Museum’s business hours:
– Tuesday – Saturday: 10 am – 4 pm, Sunday: 11 am – 4 pm

Guided tours are available by appointment for organised groups of minimum 10 people. To make a reservation, please contact us by phone: +48 75 644 22 00 or by e-mail: poczta@muzeum.boleslawiec.net.

Prices

in Polish:
– groups up to 10 people: 30 PLN (plus the ticket price)
– groups over 10 people: 3 PLN per person (plus the ticket price)

in German or English (the price applies to each started hour):
– groups up to 20 people: 150 PLN per 60 min (plus the ticket price)
– groups over 20 people: 8 PLN per 60 min (plus the ticket price)

We kindly inform you that in the near future the Museum of Ceramics in Bolesławiec will temporarily change the way it functions. Therefore, our exhibitions will be closed to visitors until further notice:

City History Department – from 7th November 2022

Ceramics Department – from 21st November 2022

Skip to content