logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

lib
 ra
  ry

over

0

volumes

Thematic scope of the collection

history of Silesia

history the city and district of Bolesławiec

art history

philosophy, aesthetics

architecture

ethnography

archaeology

museology and monument conservation

military, weaponry

art of gardens

nature

heraldry

quick-access book collection

handbooks, encyclopedias, dictionaries

periodicals

others

Skip to content