logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Contact

Office

Mon-Fri

8 am – 4 pm

City History Department

closed
until further notice

City History Department

Tue-Sat

10 am – 4 pm

Sun

11 am – 4 pm

Ceramics Department

closed
until further notice

Ceramics Department

Tue-Sat

10 am – 4 pm

Sun

11 am – 4 pm

Skip to content