logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   tickets  |  contact | PL | CZ | EN

Temporary exhibition catalogues

Katalog 2018 - Grand Tour della Ceramica Classica Italiana
Katalog 2016 - Z zachwytu nad światem. Twórczość Mieczysława Kozłowskiego
Katalog 2016 - Skąd przybyliśmy. Bolesławieccy osadnicy po II wojnie światowej
Katalog 2014 - 50 lat Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich w Bolesławcu
Katalog 2013 - Ceramika bolesławiecka. Pamiątka z Dolnego Śląska
Skip to content