logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Promotion in Poland

For many years, the Museum of Ceramics in Bolesławiec has been regularly involved in various types of promotional activities at the local, regional and national level, aimed at encouraging the general public to actively participate in culture and learn about the national tangible and intangible cultural heritage. The most important initiatives of this kind include:

Skip to content