logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   tickets  |  contact | PL | CZ | EN

From the clay of Bolesławiec - 2021

The company has been operating in Nowe Jaroszowice since 2016. Its showpiece, based on the owner’s many years of painting experience, are unique decorations made using traditional methods with stamps and brushes, including standard, unique and exclusive ones.

The workshop offers dozens of functional ceramic forms and more than 80 decorative designs, which were presented for the first time in a wider range at the Bolesławiec Ceramics Festival 2016.

Skip to content