logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Museum’s mission statement and statute

Mission

The scope of the Museum’s activity includes the dissemination of knowledge about the history, culture and contemporary life of Bolesławiec and surrounding region, with particular focus on the history of Bolesławiec ceramics in the context of the European ceramics history, shaping cognitive and aesthetic sensitivity in general public as well as collecting, sharing and permanent protection of collections.

The Statute

The statute for the Museum of Ceramics in Bolesławiec was adopted with Resolution No. XLIX/501/2018 by the Bolesławiec City Council of 30 May 2018.

Skip to content