logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

We kindly inform you that in the near future the Museum of Ceramics in Bolesławiec will temporarily change the way it functions. Therefore, our exhibitions will be closed to visitors until further notice:

City History Department – from 7th November 2022

Ceramics Department – from 21st November 2022

Skip to content