logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   tickets  |  contact | PL | CZ | EN

Categories
Aktualnosci Bolesławieckie zakłady ceramiczne Dział Ceramiki

Ceramika Artystyczna “Maldur”

From the clay of Bolesławiec - 2021

Located on Zabobrze Street in Bolesławiec, “MalDur” has been active on the ceramics market since 2020. It produces utility and decorative ceramics.

Unique decorations with floral motifs, especially with images of poppies and sunflowers, are popular among customers. The factory also offers traditional designs made with stamps and brushes.

Skip to content