logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   tickets  |  contact | PL | CZ | EN

Categories
Aktualnosci Bolesławieckie zakłady ceramiczne Dział Ceramiki

Ceramika Artystyczna “Kaola”

From the clay of Bolesławiec - 2021

This is a family-owned company operating since 2016, located in Bolesławiec on Staroszkolna Street. Andrzej Pachom, known, among other things, for making large-format ceramic paintings, is responsible for designing the decorations.

In its offer, “Kaola” has mainly utility dishes, in addition to ceramic paintings and signs with a unique, artistic character. The assortment includes four categories of decoration, including unique and artistic. The factory exports its products to, among others, the United States.

Skip to content