logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   tickets  |  contact | PL | CZ | EN

Categories
Aktualnosci Bolesławieckie zakłady ceramiczne Dział Ceramiki

Ceramika “Czerniak”

From the clay of Bolesławiec - 2021

Ceramika “Czerniak” is a family company established in 2005 in Gierałtów. The factory is known for the production of table ceramics and small ceramic accessories. Its showpiece are large, brush-applied paintings with floral motifs in red and cobalt tones, but the colour palette also includes browns and muted greens.

The decorations on offer also include small painted motifs, e.g. floral, as well as colourful stamp patterns alluding to folk culture. The paintings are often complemented by delicate stamp ornamentation.

Skip to content