logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   tickets  |  contact | PL | CZ | EN

Housing estate at M. Konopnickiej st.

ul. Konopnickiej

A group of terraced houses designed and built in 1924–1925 by the outstanding architect and urban planner Ernst May. It was an example of a cheap housing estate modelled on English concepts, with extremely bold, blue and red colours, which inspired the residents to call the new estate a “blue-red miracle” or “Indian village”.


Skip to content