logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   tickets  |  contact | PL | CZ | EN

Parish building at Kościelna 3 st.

ul. Kościelna 3

The building in the classical style with a modest decoration was probably built at the beginning of the 19th century. The chronicles mention earlier buildings in this place that served as a parish house (from 1521) and a decorative baroque church garden.


Skip to content