logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   tickets  |  contact | PL | CZ | EN

Treasures of the Bolesławiec Land - archaeology of the Bolesławiec region yesterday and today. Publication and exhibition

Project objective

Project objective: Preparation of the exhibition “Treasures of the Bolesławiec Land – archeology of the Bolesławiec region yesterday and today” and its presentation at the Stadtmuseum in Siegburg. The exhibition featured archaeological findings discovered after 1945 in the Bolesławiec city and district as well as copies of documents from the State Archives in Wrocław regarding archaeological findings from before World War II. The exhibition was accompanied by the publication of a study by Wrocław archaeologist Krzysztof Demidziuk entitled “Archival records for the Bolesławiec region archaeology (before 1945)”.

About the project

Financing: Foundation for Polish-German Cooperation
Project value (PLN): 28,319
Own contribution (PLN): 15,369
Implementation period: 2007-2008
Partners: Stadtmuseum in Siegburg, Germany, Archaeological Museum in Wrocław, Poland, State Archives in Wrocław, Poland, Museum of Ceramics in Bolesławiec

Skip to content