logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   tickets  |  contact | PL | CZ | EN

Reconstructed adit entrance - Municipal Woods

ul. Jeleniogórska

In 1905, a reconstruction of the adit entrance was erected, referring to the chronicle records of gold mining. The 16th-century chronicler F. Holstein wrote that he had found traces of heaps south of the city and within 2 to 4 miles farther – the mines themselves. Another historian, J. Bergemann, also came across the mines in the early 19th century and attempted to dig for the precious ore.

Skip to content