logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   tickets  |  contact | PL | CZ | EN

Memorial boulder at Wolności sq.

The monument made of sandstone boulder was erected in 1995 on the 50th anniversary of the first transport of Poles from the Eastern Borderlands arriving in Bolesławiec. In 1996, a plaque was placed on it to commemorate the 50th anniversary of the arrival of Poles from Yugoslavia;  in the same way, the arrival of repatriates from France was commemorated in 2013, and in 2013 – the 68th anniversary of the arrival of exiles from Siberia.

Skip to content