logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   tickets  |  contact | PL | CZ | EN

Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego (Stanisław Wyspiański Youth Cultural Centre)

ul. Grunwaldzka 5

The villa was built for editor Müller, the founder of the highly-regarded professional periodical “Pharmazeutische Zeitung” (The Pharmaceutical Journal) published since 1854. The building received extensive Renaissance and neoclassical forms. Between 1946 and 1951, the Security Office had a detention facility in its cellars.


Skip to content