logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   tickets  |  contact | PL | CZ | EN

Millennium Cross

pl. Świętego Krzyża

The 27-m-high steel cross with a span of 15 m and a weight of 30 tons, with a 7-m-high Christ figure, was designed by sculptor Zbigniew Frączkiewicz and placed on a hill in 2003.

Skip to content