logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   tickets  |  contact | PL | CZ | EN

Tenement at A. Mickiewicza 1 st.

ul. A. Mickiewicza 1

The building was erected in 1906 for the local butcher Josef Jung; construction works were directed by Peter Gansel. Ceramic decoration of the façade with floral motifs and details reflecting the owner’s profession was designed in the Art Nouveau style.

Skip to content