logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   tickets  |  contact | PL | CZ | EN

Former female high school (today: the Piarists’ School Complex)

ul. Bankowa 10

The impressive edifice of the girls’ school was erected in 1912 after the design of the municipal architect Ernst Balzer. The decorative façade is adorned with interesting architectonic details in the Art Nouveau and neo-baroque styles. Particularly noteworthy is the portal crowned with the city’s crest, flanked with full-body depictions of children.?

Skip to content