logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   tickets  |  contact | PL | CZ | EN

Former Municipal and District Savings Bank (today: Santander Bank Polska office)

ul. Bankowa 12

 The building was erected in 1936. Its façade is decorated with bas-reliefs featuring motifs of diligence (e.g. bees) and depictions of various professions (e.g. a farmer and potter). At that time, the spacious interior filled with glass panes belonged to the most modern in Bolesławiec.

Skip to content