logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   tickets  |  contact | PL | CZ | EN

“Orzeł" Centre for Cultural Integration

ul. F. Chopina 17

The building in the Art Nouveau style was erected ca. 1914. The “Metropol” cinematograph, which had previously operated in one of the tenements in Market Square, was moved here. Noteworthy is the rich façade decoration referring to the building’s function. At present, cinema tradition is continued here; in the main hall, film screenings, concerts and workshops take place.


Skip to content