logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   tickets  |  contact | PL | CZ | EN

Prachowski’s Gate

Prachowski’s Gate from 1724 that once was spectacularly closing the perspective of the street connecting Market Square with Church Square is located near the church, on its southern side. On the gate, an image of a shell was placed not long ago – a symbol of the Way of St James.

Skip to content