Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Twoja wizyta

Dział Historii Miasta, ul. M. Kutuzowa 14
– wtorek – sobota od 10:00 do 16:00
– niedziela od 11:00 do 16:00
– poniedziałek – nieczynny

Sekretariat czynny w godzinach:
– poniedziałek – piątek  od 8:00 do 16:00

Dział Ceramiki, ul. A. Mickiewicza 13
– wtorek – sobota od 10:00 do 16:00
– niedziela od 11:00 do 16:00
– poniedziałek – nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej, Rynek 19/21
– poniedziałek od 10:00 do 17:00
– wtorek-niedziela od 09:00 do 17:00

Ceny biletów wstępu na wystawy stałe i czasowe (podana cena obejmuje zwiedzanie obydwu działów muzeum):
– normalny: 8 zł
– ulgowy (emeryci, renciści, wojskowi oraz nauczyciele): 4 zł
– dzieci i młodzież: 2 zł

Oprowadzanie po muzeum:
– 2 zł od osoby (plus cena biletu)
w języku obcym (niemiecki lub angielski) cena dotyczy każdej rozpoczętej godziny:
– grupy do 20 osób: 120 zł /60 min (plus cena biletu)
– grupy powyżej 20 osób: 6 zł od osoby /60 min (plus cena biletu)

Oprowadzanie po mieście:
w języku polskim:
– 4 zł od osoby
w języku obcym (niemiecki lub angielski) cena dotyczy każdej rozpoczętej godziny:
– grupy do 20 osób: 120 zł /60 min
– grupy powyżej 20 osób: 6 zł od osoby /60 min
Bezpłatny wstęp do muzeum przysługuje:

1. posiadaczom Bolesławieckiej Karty Mieszkańca oraz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
2. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
3. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
4. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
5. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
6. dzieciom do lat 7 (nie dotyczy oferty edukacyjnej).

Ulgowy bilet wstępu przysługuje:
1. uczniom szkół podstawowych, średnich i artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3. nauczycielom szkół podstawowych, , średnich i artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
4. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
5. kombatantom.

Dział Ceramiki
Mickiewicza 13
59-700 Bolesławiec
tel. +48 75 644 47 00
poczta@muzeum.boleslawiec.net

odległość od dworca kolejowego: 300 m – 3-4 minuty pieszo
odległość od dworca autobusowego: 750 m – 10-11 minut pieszo
parking dla samochodów: brak wydzielonego parkingu, w pobliżu znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, w dni powszednie możliwe trudności z zaparkowaniem
parking dla rowerów: brak
dostęp dla osób niepełnosprawnych: utrudniony – schody

 

Dział Historii Miasta
Kutuzowa 14
59-700 Bolesławiec
tel. +48 75 644 22 00
poczta@muzeum.boleslawiec.net

odległość od dworca kolejowego: 650 m – 8-9 minut pieszo
odległość od dworca autobusowego: 600 m – 8-9 minut pieszo
parking dla samochodów: brak wydzielonego parkingu, w pobliżu znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, w dni powszednie możliwe trudności z zaparkowaniem
parking dla rowerów: brak
dostęp dla osób niepełnosprawnych: utrudniony – progi, schody

Punkt Informacji Turystycznej
Rynek 19/21
59-700 Bolesławiec
tel. +48 75 644 00 90, +48 75 644 00 70
iturystyczna@muzeum.boleslawiec.net

odległość od dworca kolejowego: 500 m – 6-7 minut pieszo
odległość od dworca autobusowego: 500 m – 6-7 minut pieszo
parking dla samochodów: brak wydzielonego parkingu (rynek jest wyłączony z ruchu kołowego), w pobliżu znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, w dni powszednie możliwe trudności z zaparkowaniem
parking dla rowerów: brak
dostęp dla osób niepełnosprawnych: brak barier

Odległości między naszymi placówkami nie przekraczają 400 m. Ze względu na ograniczenia w ruchu kołowym w centrum miasta i trudności z parkowaniem w dni powszednie jako najszybszy sposób poruszania się między nimi polecamy spacer.

Oprowadzanie po muzeum
Oprowadzanie po wystawach Działu Ceramiki i Działu Historii Miasta odbywa się w godzinach pracy muzeum:
wtorek – sobota od 10:00 do 16:00, niedziela od 11:00 do 16:00.

Oprowadzanie jest dostępne dla grup zorganizowanych liczących powyżej 10 osób po wcześniejszym umówieniu terminu. W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny: +48 75 644 22 00 lub mailowy: poczta@muzeum.boleslawiec.net.

Opłata:
oprowadzanie w języku polskim
– 2 zł od osoby (plus cena biletu)

oprowadzanie w języku obcym (niemiecki lub angielski), cena dotyczy każdej rozpoczętej godziny:
– grupy do 20 osób: 120 zł /60 min (plus cena biletu)
– grupy powyżej 20 osób: 6 zł od osoby /60 min (plus cena biletu)

Oprowadzanie po mieście
Oprowadzanie po mieście odbywa się w godzinach pracy muzeum:
wtorek – sobota od 10:00 do 16:00, niedziela od 11:00 do 16:00.
Oprowadzanie jest dostępne dla grup zorganizowanych liczących powyżej 10 osób po wcześniejszym umówieniu terminu. W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny: +48 75 644 22 00 lub mailowy: poczta@muzeum.boleslawiec.net.
Oprowadzanie odbywa się 5 szlakami historycznymi (wyboru należy dokonać przy zamówieniu):

1. Szlak średniowiecznych budowniczych i kopaczy złota
Szlak obejmuje budowle związane z działalnością średniowiecznych budowniczych: ratusz, kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja, mury obronne i pomnik upamiętniający budowę sieci wodociągów i kanalizacji (1531 r.).

2. Szlak napoleoński
Najważniejsze obiekty na szlaku to kamienica przy ul. Prusa 2 – dawny hotel „Pod Czarnym Orłem”, kamienica Rynek 28 – obecna księgarnia Agora, płaskorzeźba przedstawiająca pojmanie francuskiego generała przez Rozalię von Bonin, pomnik feldmarszałka Michaiła Kutuzowa, Muzeum Ceramiki Dział Historii Miasta przy ul. Kutuzowa 14, dawny Królewski Sierociniec przy ul. Bankowej i pomnik Kutuzowa przy ul. II Armii Wojska Polskiego.

3. Wielcy Europejczycy w Bolesławcu
Wycieczka śladami znanych postaci historycznych odwiedzających Bolesławiec i mieszkających tu na przestrzeni wieków, takich jak: książę Bolesław Wysoki, książę Bolesław Rogatka, poeta Martin Opitz, książę Abrecht Wallenstein, król szwedzki Karol XII, król Fryderyk II, cesarz Napoleon i feldmarszałek Michaił Kutuzow.

Szlak architektów i mecenasów
W XIX i XX w. wzniesiono w mieście wiele niezwykle interesujących obiektów architektonicznych. Najważniejsze z nich znajdujące się na szlaku to wiadukt kolejowy, dom przy ul. Zgorzeleckiej 19, kościół pw. MB Nieustającej Pomocy, budynki przy ul. Komuny Paryskiej 6 i 14, ulice: Willowa, Leśna, Obrońców Westerplatte, dawna loża masońska – obecnie przedszkole nr 2 przy ul. M. Brody 17, budynek MDK przy ul. Grunwaldzkiej 5, budynek Sądu Rejonowego, teatr, kamienica Fernbachów przy ul. Mickiewicza 6a oraz Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.

5. Szlak ceramików i rzeźbiarzy
Bolesławiec posiada wielowiekowe tradycje ceramiczne. Można się o tym przekonać, oglądając zbiory Muzeum Ceramiki oraz badając dzieje słynnych miejscowych garncarzy i ceramików: J.G. Joppego, W. Pukalla i A. Henniga. W mieście znajduje się też kolekcja wybitnych prac rzeźbiarskich autorstwa znanych artystów: J.L. Webera, K.F. Schinkla, P. Breuera i bolesławianki J. Bary-Doussin. Najważniejsze obiekty na szlaku to Muzeum Ceramiki przy ul. Mickiewicza 13, budynek dawnej Szkoły Ceramicznej, Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja, Plac Zamkowy, Miejskie Zakłady Kąpielowe – obecnie Termy Bolesławieckie.

Opłata za oprowadzanie po mieście:
oprowadzanie w języku polskim:
– 4 zł od osoby

oprowadzanie w języku obcym (niemiecki lub angielski), cena dotyczy każdej rozpoczętej godziny:
– grupy do 20 osób: 120 zł /60 min
– grupy powyżej 20 osób: 6 zł od osoby /60 min

 

LEKCJE MUZEALNE
Muzeum Ceramiki zaprasza grupy szkolne ze wszystkich typów szkół i w każdym wieku do udziału w lekcjach muzealnych. Lekcje muzealne to ciekawa alternatywa dla tradycyjnego zwiedzania przystosowana merytorycznie i metodycznie do poziomu wiekowego uczestników. Zachęcamy do łączenia oferty lekcji muzealnych ze zwiedzaniem wystaw i udziałem w warsztatach.

Bezpłatne lekcje muzealne prowadzone są dla grup zorganizowanych liczących powyżej 10 osób po wcześniejszym umówieniu terminu. W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny: +48 75 644 22 00 lub mailowy: poczta@muzeum.boleslawiec.net.

Tematy lekcji muzealnych:

1. Epoka napoleońska w Bolesławcu
Na zajęciach, połączonych ze zwiedzaniem ekspozycji uczestnicy dowiedzą się, jakie walki miały miejsce w Bolesławcu, jakie najważniejsze postaci historyczne wiążą się z okresem napoleońskim i jakie wyposażenie nosili w plecakach francuscy żołnierze.

2. Osadnictwo ludności polskiej w Bolesławcu po 1945 r.
Lekcja połączona z prezentacją przedstawiającą skomplikowaną sytuację etniczną Bolesławca po zakończeniu II wojny światowej. Ten trudny okres lokalnej historii prezentowany jest przez pryzmat relacji pierwszych osadników i wspomnień mieszkańców Bolesławca.

3. W dawnej bolesławieckiej aptece
Zajęcia połączone ze zwiedzaniem zabytkowego wnętrza aptecznego pozwalają odkryć tajniki dawnego aptekarstwa, ziołolecznictwa, a nawet alchemii. Dzięki interaktywnym modułom można poznać unikalne właściwości lecznicze roślin i usłyszeć ciekawostki o zapomnianych dzisiaj ziołach i preparatach zwierzęcych.

4. Dawna ceramika bolesławiecka – od rzemiosła do przemysłu
Lekcja połączona ze zwiedzaniem wystaw stałych Działu Ceramiki, pokazująca rozwój bolesławieckiej ceramiki od czasów średniowiecza po współczesną produkcję. Podczas zajęć prezentowane są najstarsze przedmioty miejscowej produkcji pozyskane z wykopalisk archeologicznych oraz najciekawsze eksponaty obrazujące zmiany technologiczne i zdobnicze, jakim podlegała bolesławiecka kamionka na przestrzeni wieków.

 

WARSZTATY
Muzeum Ceramiki zaprasza grupy szkolne i przedszkolne do udziału w warsztatach muzealnych. Zajęcia przystosowane są merytorycznie i metodycznie do poziomu wiekowego uczestników. Zachęcamy do łączenia oferty warsztatów z lekcjami muzealnymi.

Bezpłatne warsztaty prowadzone są dla grup zorganizowanych liczących powyżej 10 osób po wcześniejszym umówieniu terminu. W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny: +48 75 644 22 00 lub mailowy: poczta@muzeum.boleslawiec.net.

Tematy warsztatów:

1. Nie tylko pawie oczka
Warsztaty zdobienia biskwitów typową dla bolesławieckiej ceramiki dekoracją stempelkową. Warsztaty poprzedza prezentacja naczyń dekorowanych stempelkami ze zbiorów muzeum.

2. Mydło i pachnidło
Warsztaty wykonywania ozdobnych mydeł, kul kąpielowych lub świec z wykorzystaniem olejków eterycznych, barwników i dodatków roślinnych. Wybór wykonywanych przedmiotów uzależniony jest od wieku uczestników.

3. Z archeologią za pan brat
Warsztaty prezentujące tajniki pracy archeologa. Podczas warsztatów uczestnicy dowiadują się, jak wygląda stanowisko archeologiczne, jak udzielić „pierwszej pomocy” zabytkom i kto może prowadzić badania w terenie. W trakcie zajęć można samodzielnie odkrywać zabytki i  spróbować sił w rekonstruowaniu naczyń ceramicznych.

4. Warsztaty świąteczne
Warsztaty plastyczne powiązane z obchodami dorocznych świąt (Boże Narodzenie, Wielkanoc). Podczas zajęć wykonywane są różnego rodzaju ozdoby świątecznego stołu i okolicznościowe kartki pocztowe.

WYSTAWY DO WYPOŻYCZENIA
Wystawa „Z bolesławieckiej gliny” przygotowana ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu prezentuje przekrojowo dzieje bolesławieckiej ceramiki. Ekspozycja może obejmować (w zależności od wielkości sali) od kilkudziesięciu do kilkuset wyrobów. Najstarsze bolesławieckie naczynia, pozyskane na drodze badań archeologicznych, pochodzą z XVI i 1 poł. XVII w. Do najstarszych obiektów należy też zaliczyć XVIII-wieczne dzbany o żeberkowanych brzuścach pokryte brązowym szkliwem ziemnym z cynowymi okuciami i naczynia zdobione plastycznymi nakładkami przedstawiającymi motywy heraldyczne, postaci biblijne, sceny łowieckie oraz motywy roślinne i zwierzęce z 2. poł. XVIII i z XIX w. Ekspozycja obejmuje również typowe dla współczesnej produkcji bolesławieckiej wyroby zdobione gąbkowymi stempelkami. Ten rodzaj dekoracji pojawił się w Bolesławcu około 1882 r., a naczynia o jasnych czerepach pokryte kobaltową dekoracją, najczęściej w formie kółek, kropek, pawich oczek, rybiej łuski i listków koniczynki, szybko zyskały ogromną popularność. Ozdobą wystawy są naczynia wykonane w stylu secesji i art déco z przedwojennych zakładów Hugo Reinholda, Juliusa Paula, Roberta Burdacka i Karla Wernera, dekorowane szkliwami zaciekowymi i krystalicznymi, techniką intarsji oraz różnymi rodzajami malatur wykonywanych pędzlem bądź techniką natrysku przy użyciu szablonów i aerografu. Wyroby ceramiczne z okresu po II wojnie światowej pochodzą głównie z dwóch zakładów: Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna” i Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec”.

Muzea zainteresowane wypożyczeniem wystawy prosimy o kontakt telefoniczny: +48 75 644 22 00 lub mailowy: poczta@muzeum.boleslawiec.net.

BIBLIOTEKA
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu posiada bogaty, liczący ponad 7000 pozycji katalogowych zbiór publikacji dotyczących następujących zagadnień:

 • historia Śląska,
 • historia Bolesławca i powiatu bolesławieckiego,
 • historia sztuki,
 • filozofia, estetyka,
 • sztuka ogrodów,
 • architektura,
 • etnografia,
 • muzealnictwo, konserwatorstwo,
 • wojskowość, uzbrojenie,
 • przyroda,
 • archeologia,
 • leksykony, encyklopedie, słowniki,
 • księgozbiór podręczny,
 • czasopisma,
 • heraldyka,
 • inne

Księgozbiór udostępniany jest wyłącznie na miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty  telefonicznie: +48 75 644 22 00 lub mailowo: poczta@muzeum.boleslawiec.net. Na miejscu istnieje możliwość odpłatnego wykonania kserokopii.

W obydwu działach Muzeum Ceramiki i w prowadzonym przez muzeum punkcie informacji turystycznej (PIT) działają niewielkie sklepy (w budynkach muzeum są zlokalizowane przy wejściu i połączone z kasą biletową). Oferują one szeroki asortyment pamiątek,  takich jak magnesy, zakładki, pocztówki, długopisy i znaczki turystyczne, jak również publikacje  poświęcone historii regionu i miasta oraz ceramice. Dodatkowo w Dziale Ceramiki i PIT można nabyć także ceramikę bolesławiecką.

Sklepy nie prowadzą sprzedaży internetowej. Wyjątkiem jest sprzedaż publikacji. Zainteresowanych zakupem prosimy o kierowanie zamówień na adres: poczta@muzeum.boleslawiec.net.

Adresy sklepów stacjonarnych:
Dział Historii Miasta, ul. M. Kutuzowa 14
– wtorek – sobota od 10:00 do 16:00
– niedziela od 11:00 do 16:00
– poniedziałek – nieczynne

Dział Ceramiki, ul. A. Mickiewicza 13
– wtorek – sobota od 10:00 do 16:00
– niedziela od 11:00 do 16:00
– poniedziałek – nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej, Rynek 19/21
– poniedziałek od 10:00 do 17:00
– wtorek-niedziela od 09:00 do 17:00

 

Na skróty

informacje

projekty i współpraca

Do pobrania

Skip to content