logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   tickets  |  contact | PL | CZ | EN

Categories
Aktualnosci Bolesławieckie zakłady ceramiczne Dział Ceramiki

Ceramika “Zebra”

From the clay of Bolesławiec - 2021

The company has been producing ceramic products since 2001. It currently has a company shop on Orla Street in Bolesławiec.

Its range includes almost 400 forms, including hand-decorated bowls, mugs, plates, bottles, cups and other vessels using the stamp method, as well as ceramic lanterns and occasional and festive articles. Characteristic of the factory are products made in bronze tones in a rustic style, which are quite popular among customers. Commemorative and decorative products with a handicraft character are also part of the production.

Skip to content