logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   tickets  |  contact | PL | CZ | EN

Categories
Aktualnosci Bolesławieckie zakłady ceramiczne Dział Ceramiki

“VRS Ceramics”

From the clay of Bolesławiec - 2021

“VRS Ceramics” is a fast-growing family company established in 2017 in Bolesławiec. Thanks to the extensive experience of the owners and the constant search for new solutions, it offers customers a wide range of exceptional functional ceramics.

The hallmark of the factory is, among other things, the proprietary effect glaze, which, combined with unconventional decorations of their own design, has allowed “VRS Ceramics” products to find their way into foreign markets, including the United States and Italy

Skip to content