logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   tickets  |  contact | PL | CZ | EN

Categories
Aktualnosci Bolesławieckie zakłady ceramiczne Dział Ceramiki

Ceramika “Cerkaz”

From the clay of Bolesławiec - 2021

“Cerkaz” is a family business operating on the ceramics market since 2017. The owners of the plant located in Osła have 30 years of experience in the industry. The company’s offer includes table ceramics, home decoration items, occasional and personalised products.

The showpiece of the factory are unique artistic brush paintings, among which spatial floral and animal motifs are particularly popular. The catalogue of decorations also includes traditional patterns made using the stamping method.

Skip to content