logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   tickets  |  contact | PL | CZ | EN

Categories
Aktualnosci Bolesławieckie zakłady ceramiczne Dział Ceramiki

Pracownia Ceramiczna “Cer-A-Niela”

From the clay of Bolesławiec - 2021

“CER-Aniela” is a family business from Zebrzydowa, operating since 2019. Despite its relatively short presence on the market, it exports its products to, among others, the United States, Korea and Japan, where products combining ceramics with glass, including wine glasses and lamps, are particularly popular. The small workshop focuses on the production of utility ceramics and bisque.

Decorations are made using traditional methods, using stamps and a brush. One of the workshop’s most popular decorative designs is the unique floral meadow motif combining greens with shades of blue and yellow.

Skip to content