logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Dear visitors, please note that on Monday, 15 August the museum is closed

Artists

Here – as part of the “Boleslawiec artistic community” project – we are going to publish information on artists born in Bolesławiec or associated with our city. We will present the artistic achievements of the following  individuals:

Jolanta Ajlikow-Czarnecka
Janina Bany-NKozłowska
Barbara Bednarowicz
Stanisław Borowski
Stanisław Jan Borowski
Paweł Borowski
Krystyna Gay-Kutschenreiter
Magdalena Gazur
Mateusz Grobelny
Katarzyna Hałas
Wojciech Jadach
Marta Kisiliczyk
Magdalena Konieczna
Barbara Kozłowska-Trojnar
Mieczysław Kozłowski
Marta Małoszyc
Wanda Matus
Czesław Matyjewicz
Bożena Mazurkiewicz
Janusz Moniatowicz
Joanna Mysłek-Michnowska
Eugeniusz Niemirowski
Mariusz Ochocki
Edyta Orlińska
Bronisław Romanowski
Janina Jadwiga Sarzyńska
Katarzyna Sas
Jagoda Siegień
Anna Stawiarska
Edward Szutter
Justyna Turek
Michał Twerd
Stanisława Wojda-Pytlińska
Martyna Woźnica-Chrostek
Elżbieta Woźniewska
Bronisław Wolanin
Izabela Zdrzałka
Zbyszek Zieliński

Skip to content