logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   tickets  |  contact | PL | CZ | EN

European Heritage Days

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej mająca na celu popularyzację zabytków architektury i sztuki jako ważnego składnika tożsamości kulturowej. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 r. EDD to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, który każdego roku organizuje EDD pod innym hasłem. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu włącza się w obchody EDD przez przygotowanie działań takich jak wystawy, prelekcje, warsztaty i konkursy fotograficzne (organizowane wspólnie z bolesławieckim Stowarzyszeniem Fotograficznym „Camera”).

Skip to content