logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   tickets  |  contact | PL | CZ | EN

Treasures of the past available to everyone

Project objective

To raise awareness of the exhibition offer and collection of the Bolesławiec museum on both sides of the border by means of modern media technologies (educational films with the collection presented in 3D version).

About the project

Programme: Interreg V-A Poland-Saxony 2014-2020
Project value (PLN): 139,000
Own contribution (PLN): 20,850
Implementation period: 2018-2019
Partners: Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund GgmbH, Germany, Museum of Ceramics in Bolesławiec

Skip to content