logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   tickets  |  contact | PL | CZ | EN

Sharing joint(ly) culture

Project objective

To conduct cross-border campaigns promoting cultural activities carried out by the Museum of Ceramics in Bolesławiec and the Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH.

About the project

Programme: INTERREG V-A Poland-Saxony 2014-2020, Small Project Fund
Project value (PLN): 94,120
Implementation period: 2019
Partners: Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH, Germany, Museum of Ceramics in Bolesławiec

Skip to content