logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   tickets  |  contact | PL | CZ | EN

Napoleon's time - our common history. The past of Silesia and Lusatia as a platform for mutual knowledge and closer relationships

Project objective

Preparation and publication of “Bolesławiec episodes of Napoleonic Wars” – a historical comic book in two language versions; preparation of a historical performance – reconstruction of the Battle of the Bober River in 1813, accompanied by a presentation of the Napoleonic era realities: soldiers’ camp, drill and recruitment shows. A leaflet promoting the project was also produced

About the project

Programme: European Regional Development Fund and state budget funds with the Neisse-Nisa-Nysa Euroregion’s support
Project value (PLN): 59,812
Own contribution (PLN): 2,990
Implementation period: 2012
Partners: Museum of Ceramics in Bolesławiec, Schlesisches Museum in Görlitz, Germany

Skip to content