logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Bolesławiec stoneware as an object of trade in the border area between Silesia and Bohemia

Project obejctive

To conduct research on commercial and social contacts between Silesia and Bohemia, with particular emphasis on Bolesławiec stoneware, in the 18th and 19th centuries. Within the project, archaeological investigations and queries regarding Bolesławiec vessels in Czech museums were carried out; also, a bilingual publication “Bolesławiec-Vrchlabi. Śladami bolesławieckiej kamionki. Po stopach boleslavecké kameníny” that summarised the project’s results was published.

About the project

Financing: Stefan Batory Foundation, the Eastern Programme of the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art
Project value (PLN): 19,541
Implementation period: 2002-2003
Partners: Krkonošské muzeum in Vrchlabi, Czech Republic, Museum of Ceramics in Bolesławiec

Skip to content