logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   tickets  |  contact | PL | CZ | EN

Bolesławiec - Vrchlabi. Traces of a shared past

Project objective

Producing a three-language publication „Bolesławiec – Vrchlabì. Śladami wspólnej historii /Bolesławiec – Vrchlabí. Po stopach společné historie / Bolesławiec –Vrchlabí. Auf den Spuren der gemeinsamen Geschichte” to present the museum collections of both partners.

About the project

Programme: Poland-Czech Republic Cross-Border Operational Programme 2007-2013 and state budget funds via the Neisse-Nisa-Nysa Euroregion
Project value (PLN): 72,340
Own contribution (PLN): 3,617
Implementation period: 2009-2010
Partners: Museum of Ceramics in Bolesławiec, Správa Krkonošského národního parku in Vrchlabi, Czech Republic

Skip to content